Seuran linjaukset

1. Valmentajakoulutukset

Lohjan Pallo kannustaa valmentajia osallistumaan valmennuskoulutuksiin. Kouluttautumalla varmistamme laadukkaan valmennuksen sekä tällä tavalla myös pelaajat ja vanhemmat voivat varmistua laadukkaasta valmennuksesta. Kokenutkin valmentaja tarvitsee koulutusta, jotta hän voi omaksua uusia tapoja sekä metodeja valmennukseensa.

Seura lähtökohtaisesti osallistuu kouluttautumisen kustannuksiin. Osallistumisen suuruus määritetään tapaus kerrallaan hakemuksen tullessa seuran johtokunnalle. Päätökseen vaikuttavat seuran taloudellinen tilanne, kurssin hinta sekä sekä onko hakijalle saman kauden aikana jo myönnetty avustusta.

Hakemus osoitetaan joukkueen johtajalta johtokunnalle osoitteeseen johtokunta@lohjanpallo.fi.

Seuran tukiessa valmennuskoulutusta valmentajalle tulee velvollisuudeksi toimia Lohjan Pallossa valmentajana/apuvalmentajana/ohjaajana vähintään 2 vuotta sekä osallistua seuran tapahtumiin ohjaajana vähintään 10 kertaa 1. vuoden aikana. Mikäli näin ei tapahdu, on valmentaja velvollinen korvaamaan avustuksen summan kokonaisuudessaan seuralle.

Yllä olevat ehdot ovat seuran suuntaan ja joukkue voi omalta osaltaan päättää, ovatko ehdot esim. tiukemmat joukkueen suuntaan. Mikäli joukkue maksaa koko summan, niin kyseiset asiat tulee sopia erikseen.

Avustuksen myöntämisen yhteydessä seuran kanssa tehdään aina sopimus. Seura suosittelee myös joukkueita sopimaan asiasta aina kirjallisesti.
 

 2. Turnausten järjestäminen

Kaikki turnaukset haetaan seuran kautta, koska kenttien käyttöaste vaikuttaa kaikkien harjoitteluun sekä pelaamiseen. Samoin kaikilla joukkueilla tulee olla tasapuolinen mahdollisuus järjestää tapahtumia. Järjestävien joukkueiden tulee korvata joukkueille, jotka menettävät tapahtuman vuoksi oman vuoronsa. Korvauksista sovitaan tapahtuma- kohtaisesti. Mikäli joukkueet eivät toimi sovitusti, niin laskutuksesta tai vuorojen päällekkäisyyksistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa joukkue.

3. Harjoitusvuorojen varaaminen

Lohjan Pallon ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n mukaisesti kaikki vakioharjoitusvuorot varataan keskitetysti seuran kautta (hallivuorot, salivuorot ja kenttävuorot). Samoin vuorojen laskutukset hoidetaan seuran kautta ja viitteeksi merkitään aina joukkueen nimi.

Mikäli joukkueet varaavat itse hajavuoroja/kokoustiloja ym. Lohjan Liikuntakeskus Oy:ltä, on joukkueiden selkeästi merkkautettava ja sovittava laskutuksesta suoraan joukkueelle. Mikäli joukkueet eivät toimi sovitusti, niin laskutuksesta tai vuorojen päällekkäisyyksistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa joukkue. 

 

4. Turnauksista ja pelivuoroista ilmoittaminen

Joukkueilla on ensisijaisesti ilmoitusvelvollisuus huolehtia vakiovuoroista poikkeavien järjestelyiden vaikutuksista. Ilmoitus tulee tehdä joukkueelle, jota mahdollinen järjestely koskee sekä seuralle osoitteisiin toimisto@lohjanpallo.fi sekä jojot@lohjanpallo.fi.

5. Valmentajasopimukset

Joukkueiden tulee jokaisen kauden alussa toimittaa ajantasalla oleva valmentajasopimus Lohjan Pallon toimistolle. Sopimukselle on laadittu seuran pohja, jota kaikkien joukkueiden tulee noudattaa. Joukkueenjohtaja vastaa sopimuksen ajantasaistuksesta sekä toimittamisesta seuralle.
 

6. Palkat, palkkiot ja kulukorvaukset

Lohjan Pallo ry:n toiminta pohjautuu vapaaehtoistoimintaan. Toimintaan osallistuvat niin pelaajat, pelaajien lähipiiri kuin muutkin jalkapallosta ja Lohjan Pallon toiminnasta kiinnostuneet. 
 

7. Jäsen- ja toimintamaksut

Lohjan Pallo ry:n syyskokouksessa päätetään vuosittain seuran jäsen-, liittymis- ja toimintamaksujen suuruus. Samalla päätetään myös ns. sisaralennukset jotka koskevat niitä perheitä, joissa useampi lapsi/nuori on mukana Lohjan Pallon jäsen.

Jäsenmaksu maksetaan pelaajien toimesta seuran lähettämän laskun mukaisesti seuran tilille kaudella 2021 helmi -ja toukokuussa. Maksukäytännön mukaisen toimintamaksun joukkueet keräävät pelaajilta kuukausittain ja maksavat ne edelleen seuralle. Pelaajat maksavat maksut joukkueiden tilille joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan ohjeiden mukaisesti.

Maksamalla seuran jäsenmaksun vanhemmat, tukijat sekä kannattajat voivat myös liittyä Lohjan Pallo ry:n jäseneksi ja osallistua seuran toimintaan ja päätöksentekoon. 
 

8. Peliasut ja painatukset

Seuran värit ovat seuraavat: Kotipelipaita valkoinen, shortsit siniset, sukat siniset. Vieraspelipaidan väri on musta - Mustan sävy määräytyy varustetoimittajan malliston mukaan. Nykyinen toimittaja on Umbro. Paidan hihan pitää olla joukkueella yhdenmukainen. 
Seurasopimuksen mukaisesti tuotteet hankitaan Lohjan Intersportista.

Painatukset: Lohjan Pallon logo painetaan kaikkiin pelipaitoihin vasempaan rintaan valkoiseen paitaan sinisellä ja mustaan paitaan valkoisella. Lohjan Pallon virallinen logo on saatavissa seuran toimistolta tai web -sivuilta.