Lohjan Pallon tukirahaston säännöt

 

1.         Rahaston nimi

Lohjan Pallon tukirahasto

2.        Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto ja sen säännöt on perustettu vuonna 2019 Lohjan Pallon entisen naisten edustusjoukkueen lahjoittamilla varoilla. Rahastoa ylläpidetään seuran toimesta omana kirjanpitotilinä ja sitä hallinnoi seurasta valitut henkilöt. Tuen maksaminen hoidetaan seuran kautta ja tuki maksetaan joukkueen tilille. 

3.       Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on turvata seurassa pelaavien lasten harrastuksen jatkuminen perheissä, joissa on sosioekonomisia ongelmia. Ne voivat olla työttömyyteen, suuren perhekuntaan, sairauksiin tai muuhun taloudelliseen liittyviä syitä. Tavoitteena on, että lapsen tai nuoren harrastus voisi edelleen jatkua, vaikka perheen maksukyky olisi tilapäisesti heikentynyt. Näin ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä.

4.       Avustusten jakaminen

Avustus on perhekohtainen ja sen myöntää seurasta valikoidut henkilöt. Tukea myönnetään enintään yhden kerran vuoden aikana. Tukea myönnetään perheille, joilla on vaikeuksia suoriutua joukkue- ja harjoitusmaksuista. Ensisijalla ovat uudet hakijat. Tuki on enintään 300 euroa per lapsi, eikä tuen määrää voi ylittää vuoden aikana. 

Tuki voidaan myöntää kahdella eri tapaa: 

  1. tuki voidaan myöntää jaettuna usealle kuukaudelle, jolloin perheelle jää joka kuukaudelle maksettavaksi pieni omavastuuosuus. Tällöin tuki riittää pidemmäksi aikaa.
  2. tuki voidaan myöntää kertaluonteisesti, jolloin perheille myönnetään maksuttomia kuukausia (1-3 kk:tta)

Tuen myöntämistapa mietitään tapauskohtaisesti ja tarvittaessa yhdessä hakijan kanssa.

5.       Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Avustusta voi hakea ympärivuotisesti.

Hakemuksesta tulee selvitä seuraavat asiat: 

  • pelaajan nimi sekä ikä/syntymävuosi 
  • joukkue, jossa lapsi/nuori pelaa
  • joukkueen kk-maksu
  • perustelut tuen tarpeelle (esimerkiksi työttömyys, lomautus tai muut taloudelliset syyt)
  • onko pelaaja saanut tukea rahastosta aiemmin

Puutteellisesti täytetty hakemus voi vaikuttaa tuen myöntämiseen, joten huolehdi, että em. kohtiin on vastattu. 

Hakemus käsitellään luottamuksellisesti ja sen näkevät ainoastaan valikoitu ryhmä. Hakemukset ja mahdolliset liitteet hävitetään päätöksen jälkeen.

Päätös tehdään 1-2 viikon sisällä hakemuksesta. Päätöksestä informoidaan perhettä ja joukkuetta.

Hakemus toimitetaan sähköpostilla tukirahasto@lohjanpallo.fi