Lohjan Pallon tukirahaston säännöt

 

1.         Rahaston nimi

Lohjan Pallon tukirahasto

2.        Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto ja sen säännöt on perustettu vuonna 2019 Lohjan pallon entisen naisten edustusjoukkueen lahjoittamilla varoilla. Rahastoa ylläpidetään seuran toimesta omana kirjanpitotilinä ja sitä hallinnoi johtokunnasta valitut henkilöt. Tuen maksaminen hoidetaan seuran kautta ja tuki maksetaan joukkueen tilille. 

3.       Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on turvata seurassa pelaavien lasten harrastuksen jatkuminen perheissä, joissa on sosioekonomisia ongelmia. Ne voivat olla työttömyyteen, suuren perhekuntaan, sairauksiin tai muuhun taloudelliseen liittyviä syitä. Tavoitteena on, että lapsen tai nuoren harrastus voisi edelleen jatkua, vaikka perheen maksukyky olisi tilapäisesti heikentynyt. Näin ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä.

4.       Avustusten jakaminen

Avustus on perhekohtainen ja sen myöntää johtokunnasta valikoidut henkilöt. Tukea myönnetään enintään yhden kerran kauden aikana. Tuki on enintään 150 euroa per lapsi, eikä tuen määrää voi ylittää vuoden aikana. Tukea myönnetään perheille, joilla on vaikeuksia suoriutua joukkue- ja harjoitusmaksuista.
Ensisijalla ovat uudet hakijat.

5.       Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Avustusta voi hakea ympärivuotisesti.

Hakemuksesta tulee selvitä seuraavat asiat: 

  • pelaajan nimi sekä ikä/syntymävuosi 
  • joukkue, jossa lapsi/nuori pelaa
  • perustelut tuen tarpeelle (esimerkiksi työttömyys, lomautus tai muut taloudelliset syyt)
  • onko pelaaja saanut tukea rahastosta aiemmin

Puutteellisesti täytetty hakemus voi vaikuttaa tuen myöntämiseen, joten huolehdi, että em. kohtiin on vastattu. 

Hakemus käsitellään luottamuksellisesti ja sen näkevät ainoastaan valikoitu ryhmä. Hakemukset ja mahdolliset liitteet hävitetään päätöksen jälkeen.

Hakemus toimitetaan sähköpostilla tukirahasto@lohjanpallo.fi