Lohjan pallon tukirahaston säännöt

 

1.         Rahaston nimi

Lohjan pallon tukirahasto

2.        Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto ja sen säännöt on perustettu vuonna 2019 Lohjan pallon entisen naisten edustusjoukkueen lahjoittamilla varoilla. 

Rahastoa ylläpidetään seuran toimesta omana kirjanpitotilinä ja sitä hallinnoi johtokunnasta valitut henkilöt. Tuen maksaminen hoidetaan seuran rahastonhoitajan kautta ja tuki maksetaan joukkueen tilille. 

3.       Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on turvata seurassa pelaavien lasten harrastuksen jatkuminen perheissä, joissa on sosioekonomisia ongelmia. Ne voivat olla työttömyyteen, suuren perhekuntaan, sairauksiin tai muuhun taloudelliseen liittyviä syitä. 

4.       Avustusten jakaminen

Avustus on perhekohtainen ja sen myöntää johtokunnasta valikoidut henkilöt. Tukea myönnetään enintään yhden kerran kauden aikana. Tuki on enintään x euroa per perhe, eikä tuen määrää voi ylittää vuoden aikana. Tukea myönnetään perheille, joilla on vaikeuksia suoriutua joukkue- ja harjoitusmaksuista.
Ensisijalla ovat uudet hakijat.

5.       Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee tulla esille perheen koko, pelaajan nimi ja henkilötiedot, hakijan henkilötiedot, tiedot saako avustusta sosiaalitoimesta, Hopesta tai vastaavista, perheen vuoden bruttotulot, muiden tukien määrä (asumistuki, elatustuki ym.) sekä perustelut tuen tarpeelle. Valmistaudu osoittamaan tarvittavat liitteet.

Hakemus käsitellään luottamuksellisesti ja sen näkevät ainoastaan valikoitu ryhmä. Hakemukset ja mahdolliset liitteet hävitetään päätöksen jälkeen.

Hakemus toimitetaan sähköpostilla tukirahasto@lohjanpallo.fi